เกี่ยวกับพานาโซนิค คอนเนค เอเชีย (Panasonic Connect Asia)

พานาโซนิค คอนเนค เอเชีย ให้ความสำคัญกับการดูแลธุรกิจต่างๆทั่วโลก โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการ "เชื่อมต่อ" การทำงานของลูกค้าของเรากับโลกแห่งอนาคต การเชื่อมต่อองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องฮาร์ดแวร์ และเทคโนโลยีล้ำสมัย รวมถึงประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เรามีในอุตสาหกรรมนี้ เมื่อรวมสิ่งเหล่านั้นเข้าด้วยกัน เราจะสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจของลูกค้า และทำให้ธุรกิจพร้อมรับมือกับความท้าทายทุกรูปแบบที่จะต้องเผชิญได้อย่างยั่งยืน

Scroll down

เชื่อมต่อคุณกับโลกแห่งอนาคต

สิ่งที่เปลี่ยนไปใน พานาโซนิค คอนเนค คือเราเพิ่มศักยภาพในกระบวนการผลิต และประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูล เราสร้างสังคมที่ทันสมัย พร้อมๆกับดูแลรักษาให้ชุมชนมีความปลอดภัยและให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่แข็งแรง และด้วยการสรรสร้างนวัตกรรมแห่งอนาคต เราช่วยให้ลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจของเราสามารถเชื่อมต่อกับโลกแห่งอนาคตได้

เชื่อมต่อคุณกับโลกแห่งอนาคต

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 พานาโซนิค คอนเนค เอเชีย ได้ถือกำเนิดขึ้นจากบริษัทในเครือพานาโซนิคที่เปลี่ยนเป็นระบบบริษัทโฮลดิ้ง และได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจประเภท บีทูบี (Business-to-business marketing)

เพื่อให้ตอบสนองต่อความผันผวนของตลาดได้ทันท่วงที การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรจึงเป็นสิ่งจำเป็น ต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของเราในตลาด และท้ายที่สุดคือการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบปฏิบัติการของลูกค้า

การเปลี่ยนชื่อบริษัทได้สะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายที่เราต้องการจะ "เชื่อมต่อ" การทำงานของลูกค้าและอนาคตที่ดียิ่งขึ้น

ด้วยการเชื่อมต่อองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องฮาร์ดแวร์ และเทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น โปรแกรมการจัดการ เทคโนโลยี IoT และ เทคโนโลยี AI รวมถึงประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เรามีในอุตสาหกรรมนี้ เราสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจของลูกค้า และทำให้ธุรกิจพร้อมรับมือกับความท้าทายทุกรูปแบบที่จะต้องเผชิญได้

ทั้งหมดนี้จะช่วยให้เรามั่นใจได้ว่า เราสามารถร่วมกันพัฒนาสังคม และสร้างอนาคตที่ก้าวหน้าขึ้นได้อย่างยั่งยืน

โลกของเราคือการสร้างจุดเชื่อมโยง

พานาโซนิค คอนเนค เอเชียให้ความสำคัญกับการดูแลธุรกิจต่างๆทั่วโลก โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการ "เชื่อมต่อ" การทำงานของลูกค้ากับโลกแห่งอนาคต ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงภายใต้ชื่อบริษัทใหม่

เราจะร่วมกันสร้างอนาคตในธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยการเชื่อมต่อองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องฮาร์ดแวร์ และเทคโนโลยีล้ำสมัย รวมถึงประสบการณ์ ความรู้ ที่เรามีในอุตสาหกรรมนี้ เมื่อรวมสิ่งเหล่านั้นเข้าด้วยกัน เราจะสามารถช่วยสร้างมูลค่าให้แก่ธุรกิจของลูกค้า และทำให้ธุรกิจพร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆที่จะต้องเผชิญได้

แนวทางการสร้างสรรค์กระบวนการทำงานแบบเกมบะ / Introducing Gemba Process Innovation

ความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและเทคโนโลยีกำลังส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อบริษัทต่างๆในแง่ของการผลิตและความต้องการของตลาด ส่วนทางสังคมนั้นสิ่งที่เห็นได้ชัดคือการขาดแคลนแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงไลฟสไตล์ของคน รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น เช่น เทคโนโลยี AI อุปกรณ์เสริมการทำงานต่างๆ การตื่นตัวและขยายตัวของตลาด e-commerce

เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ บริษัททั้งหลายจำเป็นต้องพัฒนาการส่งต่อข้อมูลระหว่างสิ่งต่างๆและผู้คนทั้งหลาย ตั้งแต่ต้นทางของการปฏิบัติงาน เกมบะ (Gemba) คือสถานที่ที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ภาษาญี่ปุ่นคำนี้หมายความว่า "สถานที่จริง"

ตัวอย่างเช่น ในการบริหารจัดการซัพพลายเชน เกมบะ คือสถานที่ผลิต ขนส่ง และค้าขาย ซึ่งมันคือสถานที่ที่ก่อให้เกิดมูลค่า และต้องจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆที่เกิดขึ้น พื้นที่ผลิตในโรงงาน โกดังสินค้า หรือ สถานที่ค้าขาย สิ่งเหล่านี้ล้วนหมายถึง เกมบะ ทั้งสิ้น

Constant Innovation - นวัตกรรมที่ไม่มีที่สิ้นสุด

นวัตกรรมแต่ละอย่างนั้นถูกสร้างขึ้นอย่างมีเอกลักษณ์และมีเป้าหมายเฉพาะตัว อย่างไรก็ตาม สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงในแต่ละประเภทงานนั้นก็มีคำถามอย่างเดียวกันเสมอมา นั่นคือ: จะสามารถสร้างนวัตกรรมและจะพัฒนาให้เกิดศักยภาพสูงสุดเพื่อตอบสนองต่อความผันผวนในความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร

การพัฒนาการเหล่านี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรายย่อยเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่ออุตสาหกรรมการขนส่งที่กำลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันต่อการปฏิวัติขั้นตอนการทำงานเช่นกัน บรรดาอุตสาหกรรมต่างๆ เข้าใจดีว่า เทคโนโลยีสามารถสร้างความชัดเจน ความเรียบง่ายและความมีประสิทธิภาพให้แก่พวกเขาได้

แต่เส้นทางสำหรับการวิวัฒนาการนั้นไม่ชัดเจนและง่ายดาย ภายใต้ขั้นตอนของ Gemba Process Innovation เป้าหมายของพานาโซนิคคือการสร้างองค์ความรู้และเป็นผู้ที่ลูกค้าสามารถวางใจได้

พานาโซนิคโปรเจคเตอร์ทำให้คุณสามารถเข้าถึงผู้ชมได้อย่างอิสระ ด้วยการพัฒนาไปอีกขั้นสำหรับภาพที่คมชัด สดใส และ อายุการใช้งานยาวนานขึ้น

จอภาพของพานาโซนิคสามารถทำให้คุณสร้างปฏิสัมพันธ์อย่างไร้รอยต่อกับผู้ชมด้วยเทคโนโลยีที่ไว้วางใจได้และทนทานมากที่สุด

ผลิตภัณฑ์ของเราถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยส่งเสริมการสร้างเนื้อหา และนำเสนอคอนเทนต์ต่างๆ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของชิ้นงานคุณ

พานาโซนิคเป็นผู้นำทางการตลาดสำหรับอุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายที่สุด

Careers - สมัครงาน

ร่วมงานกับเรา