ประสบการณ์ใหม่ในระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย Tilburg

Scroll down

Client: Tilburg University

สถานที่ตั้ง: Tilburg, Holland

Product(s) supplied: PT-RZ21K PT-RZ970 PT-RZ770

Challenge

การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ด้วยเครื่องโปรเจคเตอร์

Solution

ติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์พานาโซนิคทั่วทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อให้ห้องเรียนสามารถแสดงภาพที่มีคุณภาพสูงระหว่างการบรรยาย ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับมหาวิทยาลัย

"การพัฒนาของเครื่องโปรเจคเตอร์ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถเพิ่มศักยภาพในการสอนควบคู่กันไปกับการประหยัดงบประมาณในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ และเป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย เพราะมันเหมาะมากสำหรับกับการฉายภาพในห้องเรียนที่ได้รับแสงสว่างจากธรรมชาติ"

เลเซอร์โปรเจคเตอร์ช่วยเพิ่มศักยภาพของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย Tilburg มีเป้าหมายที่จะยกระดับการสอนในฐานะที่เป็นมหาวิยาลัยทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการใช้เทคโนโลยี AV ได้เข้ามาช่วยมหาวิทยาลัยได้อย่างดี เนื่องจากการตัดสินใจลงทุนในเครื่องเลเซอร์โปรเจคเตอร์นั้น ช่วยทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพในการสอนและลดต้นทุนไปพร้อมๆ กัน ตอนนี้ เครื่องเลเซอร์โปรเจคเตอร์ของพานาโซนิคกลายเป็นอุปกรณ์ที่มหาวิทยาลัยขาดไม่ได้ไปแล้ว ในตึก CUBE ซึ่งเป็นอาคารหลังใหม่ของมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วยเครื่องโปรเจคเตอร์รุ่น PT-RZ21K จำนวน 4 เครื่อง, รุ่น PT-RZ770 จำนวน 12 เครื่อง และ รุ่น PT-RZ970 จำนวน 6 เครื่อง บรรดาอาจารย์และผู้บรรยายทุกท่านต่างก็ชื่นชอบในการใช้งานเครื่องโปรเจคเตอร์ที่ติดตั้งให้ใหม่นี้ และทางมหาวิยาลัยก็จะค่อยๆ เปลี่ยนเครื่องโปรเจคเตอร์รุ่นเก่าแบบโคมไฟออก โดยมีแผนที่จะใช้เครื่องเลเซอร์โปรเจคเตอร์ของพานาโซนิคในห้องเรียนทั้งหมด 120 ห้อง ซึ่งในขณะนี้ได้นำเครื่องเลเซอร์โปรเจคเตอร์รุ่น PT-RZ570 จำนวน 36 เครื่อง และ รุ่น PT-RZ970 จำนวน 4 เครื่อง เข้ามาติดตั้งแทนในบางห้องแล้ว

การปรับปรุงห้องเรียนไปพร้อมๆกันกับการเพิ่มมูลค่า

การปรับปรุงห้องเรียนเริ่มต้นด้วยความคิดที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แต่กลับกลายเป็นว่า เมื่อเราได้ลองทำความเข้าใจการใช้งานเทคโนโลยี AV มันทำให้เราเห็นคุณค่าของมันมากขึ้น การพัฒนาของเครื่องโปรเจคเตอร์ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถเพิ่มศักยภาพในการสอนควบคู่กันไปกับการประหยัดงบประมาณในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ และการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย เพราะตัวเครื่องเหมาะสำหรับกับการฉายภาพในห้องเรียนที่ได้รับแสงสว่างจากธรรมชาติ และประการสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณเทคโนโลยี AV และ ICT ที่นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆในการใช้งานสำหรับสถานศึกษา ผลลัพธ์ของมันคือทำให้เหล่าคณาจารย์สามารถบรรยายเนื้อหาที่ซับซ้อนได้ชัดเจนมากขึ้น

สิ่งที่สำคัญมากที่สุด

ณ ตอนนี้เราไม่อาจจินตนาการได้เลยว่า มหาวิทยาลัยจะสามารถสอนโดยไม่ใช้เทคโนโลยี AV ได้อย่างไร มันเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากที่เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เราวางแผนทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เหตุผลหลักๆของมหาวิทยาลัยคือเราต้องการพัฒนาวิธีการนำเสนอสื่อการสอน เครื่องเลเซอร์โปรเจคเตอร์ได้ช่วยให้การนำเสนอสื่อวิดีโอ อินโฟกราฟิก และรูปภาพเป็นมากกว่าแค่การยกตัวอย่าง โดยในปัจจุบันเหล่าผู้บรรยายมีความสุขกับการใช้เทคโนโยลีเหล่านี้เพื่อให้บรรดานักศึกษาทำความเข้าใจได้มากขึ้น รูปภาพต่างๆช่วยสร้างองค์ประกอบเนื้อหาของการสอน ซึ่งทำให้องค์ความรู้นั้นมีค่ามากกว่าข้อมูลที่ถูกนำเสนอในรูปแบบธรรมดา ภาพเหล่านั้นนอกจากจะทำหน้าที่ช่วยอาจารย์และผู้บรรยายนำเสนอข้อมูลแล้ว ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจได้อีกด้วย

คุณภาพสูงมากขึ้น

เพราะคุณภาพของเลเซอร์โปรเจคเตอร์ที่มีมากกว่าโปรเจคเตอร์อื่นๆ ทำให้คุณภาพในการนำเสนอภาพสูงมากขึ้น ไม่ใช่เพียงเพราะว่าภาพที่ฉายออกมามีความคมชัด และ มองเห็นได้ในห้องเรียนใหญ่ๆเท่านั้น แต่ด้วยการฉายภาพแบบ multiscreen ทำให้สามารถนำเสนอภาพจากแหล่งอื่นๆบนจอไปพร้อมๆกันได้ด้วย ดังนั้นข้อมูลต่างๆจึงสามารถนำเสนอได้หลากหลายรูปแบบ และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งทำให้ตอนนี้ช่องว่างระหว่างจินตนาการและความเป็นจริงดูเหมือนจะเล็กลงไปทุกที

ความพึงพอใจถึงขีดสุด

ผลของมันช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน ทำให้นักศึกษามีส่วนร่วมในสื่อการสอนมากขึ้น บรรดาข้อมูล จินตนาการ แรงบันดาลใจต่างๆส่งผ่านไปยังนักศึกษาได้ดีกว่าการสอนด้วยเครื่องมือในอดีต นั่นคือสิ่งที่ทำให้นักศึกษาพึงพอใจกับการสอน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัย Tilburg University ให้ความสำคัญมาตลอดและมุ่งหวังที่จะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไป TIU มีคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาสูงสุดในบรรดามหาวิทยาลัยในเนเธอร์แลนด์ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 เราต้องการสร้างผลลัพธ์ที่ดี ซึ่งท้ายที่สุดก็หมายถึงทำให้เรามีจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น มีสาขาวิชาเพิ่มขึ้น

ข้อดีทางเศรษฐกิจ

การเพิ่มอุปกรณ์เหล่านี้ส่งผลดีกับค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยเอง โดยโปรเจคเตอร์เหล่านี้มีผลดีต่อสภาวะเศรษฐกิจ 5 ประการคือ อย่างแรกคือตัวอุปกรณ์ต้องการการบำรุงรักษาน้อยมาก นั่นหมายถึงจะประหยัดในส่วนค่าบริการได้ทันที ข้อดีอย่างที่สองคือ ถึงแม้จะทำให้อัตราการใช้งานห้องเรียน lecture theatre เพิ่มขึ้น แต่ห้องก็ไม่เคยจะต้องปิดเพื่อซ่อมแซมเลย สิ่งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดเจน ในอดีต ห้อง lecture theatre จะถูกปิดบ่อยมากเนื่องจากจำเป็นต้องรอการเปลี่ยนโคมไฟหรืออะไหล่ส่วนต่างๆของตัวโปรเจคเตอร์รุ่นเก่า เมื่อไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตารางการใช้ห้อง ปัจจุบันนี้จึงไม่มีปัญหาเรื่องการจัดตารางเรียนสำหรับห้องอีกต่อไป ประการที่ 3 ระยะเวลาสุทธิสำหรับการสอนในแต่ละวิชาเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเครื่องโปรเจคเตอร์ใหม่นี้ใช้เวลาเพียงแค่ 6 วินาทีหลังจากเปิดเครื่องก็พร้อมใช้งาน หากเป็นเครื่องอื่นๆ อาจจะต้องใช้เวลากว่า 15 นาที กว่าเครื่องจะพร้อมใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ เครื่องเลเซอร์โปรเจคเตอร์มีส่วนช่วยให้มหาวิทยาลัยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการใช้งานห้องเรียน ด้วยภาพที่คมชัดทำให้นักศึกษามองเห็นจอภาพได้ชัดแม้จะอยู่ในห้องขนาดใหญ่ ซึ่งห้องขนาดใหญ่นี้ หากจำเป็นก็สามารถแบ่งเป็นห้องย่อยหลายๆ ห้องได้ ประการที่ 5 คือ ความทนทานของเครื่องเลเซอร์โปรเจคเตอร์ ซึ่งปัจจัยนี้ช่วยให้เราวางใจได้ว่าสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยข้อดีเหล่านี้ ทำให้เทคโนโลยี AV ถูกขยายการใช้งานอย่างแพร่หลายในมหาวิทยาลัย

Tilburg University lecture theatre

สิ่งจำเป็นสำหรับสื่อการสอนยุคใหม่

สิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้าทั้งหมดไม่ใช่เหตุผลหลักที่ทางมหาวิทยาลัยตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้เลเซอร์โปรเจคเตอร์ แต่เป็นตัวเทคโนโลยี AV ใหม่นั่นเองที่ถูกเรียกร้องให้นำมาใช้ในการนำเสนอสื่อการเรียนการสอน อีกทั้งห้องเรียน lecture theatre และ ห้องเรียนอื่นๆเป็นห้องที่ได้รับแสงสว่างจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเหล่านี้เป็นเรื่องยากมากที่จะนำเครื่องโปรเจคเตอร์มาใช้งานด้วยกัน ซึ่งในรุ่นเดิมนั้นจะใช้งานได้เฉพาะในห้องที่สว่างน้อย หรือห้องมืด เราทราบว่าเครื่องเลเซอร์โปรเจคเตอร์นั้นสามารถฉายภาพแม้ในห้องที่มีแสงสว่างได้ ดังนั้นเราจึงสนใจตัวเลือกนี้ แต่ว่าทาง TIU ไม่ได้เพียงแค่ต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นใหม่ ทางมหาวิทยาลัยตระหนักว่า เทคโนโลยี AV กำลังเติบโตอย่างมากเกี่ยวกับการใช้งานในส่วนนี้ นักศึกษายุคใหม่นี้ให้ความสำคัญกับการนำเสนอภาพมากพอๆ กับการเสนอเนื้อหาที่เป็นข้อความ เทคโนโลยี AV จำเป็นจะต้องตอบสนองต่อการเติบโตในความต้องการในการเรียนการสอนที่สามารถเห็นภาพประกอบตามไปด้วยได้

อุปกรณ์ต้องเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน

การพัฒนาการใช้งานเทคโนโลยี AV ในการศึกษายังคงมีความเสี่ยงอยู่ในระดับหนึ่ง TIU จัดให้มีนโยบายสร้างความเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน นั่นคือบรรดาเหล่าอาจารย์และผู้บรรยายจะต้องใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้คล่องด้วย ซึ่งอาจารย์และผู้บรรยายเหล่านี้อาจจะเป็นกลุ่มที่เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยได้ไม่เร็วนัก ด้วยเหตุนี้เอง ทางแผนก AV จึงจัดให้มีการทดลองใช้งานเครื่องเลเซอร์โปรเจคเตอร์ให้จำนวน 10 เครื่อง และทางมหาวิทยาลัยดำเนินการโดยใช้นโยบาย single brand policy ซึ่งให้มีอัตราส่วนระหว่างผู้ดูแลต่อแผนกเป็น 1:1 ซึ่งส่งผลทำให้เห็นศักยภาพการทำงานของเลเซอร์โปรเจคเตอร์ของพานาโซนิคได้ชัดเจน ก่อนที่จะถูกมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ดูแลต่อไป

ผู้นำทางการศึกษาแห่งยุโรป

ในระหว่างช่วงทดลองใช้งานนั้น ประโยชน์ของเครื่องเลเซอร์โปรเจคเตอร์สามารถแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน และระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็เปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราแทบจะไม่ได้สังเกตเห็นเลย เราใช้เทคโนโลยี AV เป็นพื้นฐานในสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ซึ่งส่งผลในระดับที่ยอดเยี่ยมต่อทั้งนักศึกษาและตัวอาจารย์ รวมถึง ผู้บรรยายทุกคนเองด้วย

Read more insights…

Sorry there was an error...
The files you selected could not be downloaded as they do not exist.

You selected items.
Continue to select additional items or download selected items together as a zip file.

You selected 1 item.
Continue to select additional items or download the selected item directly.

Download selected file