มัสยิด ISTIQLAL - การฉายภาพ mapping ในมัสยิดประจำชาติแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

Scroll down

ฝ่ายบริหารจัดการ มัสยิด ISTIQLAL ไว้วางใจให้พานาโซนิคและ Indovisual ร่วมมือกันติดตั้งเครื่องเลเซอร์โปรเจคเตอร์ 4k รุ่น RQ35K จำนวน 2 เครื่องที่ห้องโถงหลักของมัสยิด เพื่อฉายภาพ mapping ขนาด 13 x 8 เมตร

โดยปกติเมื่อเข้ามาด้านใน ผู้มาเยี่ยมชมจะไม่สามารถเห็นกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่โถงหลักของมัสยิด ISTIQLAL แห่งนี้ได้ แต่เมื่อมีการติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์พานาโซนิค ผู้มาเยี่ยมชมจะสามารถเห็นทุกๆกิจกรรมที่กำลังเกิดขึ้นภายในห้องโถงหลักนี้ได้

มัสยิด ISTIQLAL เป็นมัสยิดที่ใหญ่เป็นอันดับสองในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ใจกลางจาการ์ตา เมืองหลวงของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย นอกจากใช้เป็นสถานที่สวดมนต์และพิธีทางศาสนาเป็นประจำแล้ว มัสยิดแห่งนี้ ยังถูกใช้เป็นศูนย์กลางการจัดกรรมต่างๆเช่น กิจกรรมสาธารณะ และกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม เป็นต้น

บริษัท Indovisual - โครงการมัลติมีเดีย Revitalisasi Masjid Istiqlal Jakarta Sektor Multimedia - Youtube

Case Study (กรณีศึกษา) มัสยิด ISTIQLAL

Read more insights…

Sorry there was an error...
The files you selected could not be downloaded as they do not exist.

You selected items.
Continue to select additional items or download selected items together as a zip file.

You selected 1 item.
Continue to select additional items or download the selected item directly.

Download selected file