ในงานแสดงมหกรรมที่ยิ่งใหญ่ เทคโนโลยี Sensory Tech ของประเทศไทย ได้กระตุ้นประสาทสัมผัสทุกส่วน

นิทรรศการของ Thailand Pavilion ในงาน Expo 2020 ประเทศดูไบ (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ภายใต้หัวข้อ "ก้าวไปสู่อนาคต" (Mobility for the Future) บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนของประเทศในส่วนของการขนส่งสาธารณะ การขนส่งทางพาณิชยกรรม นวัตกรรมดิจิทัล และการเดินทางส่วนบุคคล

Scroll down

Client: Expo Thailand

สถานที่ตั้ง: ประเทศไทย

นิทรรศการของ Thailand Pavilion ในงาน Expo 2020 ประเทศดูไบ (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ภายใต้หัวข้อ "ก้าวไปสู่อนาคต" (Mobility for the Future) บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนของประเทศในส่วนของการขนส่งสาธารณะ การขนส่งทางพาณิชยกรรม นวัตกรรมดิจิทัล และการเดินทางส่วนบุคคล

นิทรรศการของ Thailand Pavilion ในงาน Expo 2020 ประเทศดูไบ (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ภายใต้หัวข้อ "ก้าวไปสู่อนาคต" (Mobility for the Future) บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนของประเทศในส่วนของการขนส่งสาธารณะ การขนส่งทางพาณิชยกรรม นวัตกรรมดิจิทัล และการเดินทางส่วนบุคคล เหล่าผู้ออกแบบนิทรรศการใช้วิธีฉายภาพ mapping แบบพาโนรามา เพื่อพาผู้ชมไปท่องประวัติศาสตร์ วัตนธรรม และภูมิประเทศของประเทศไทย

สระน้ำเล็กๆคล้ายกระจกสะท้อนใต้จอภาพภายในโรงจัดแสดง ทำหน้าที่เป็นน้ำพุที่สามารถสะกดคำต่างๆในน้ำได้ ช่วยให้ประสบการณ์ที่หลากหลายมิติ ประกอบด้วยหมอกจางๆลอยอยู่หน้าของจอภาพโค้งที่ทำหน้าที่ร่วมกันพร้อมๆกับแสงและเสียงประกอบ เครื่องโปรเจคเตอร์ 3-Chip DLP™รุ่น PT-RZ31K สองเครื่อง ทำหน้าที่หลักในการแสดงชุดนี้ ในขณะที่จุดอื่นๆจะใช้โปรเจคเตอร์ 1-Chip DLP™ รุ่น PT-RZ120 ทำหน้าที่ฉายภาพ mapping ทั้ง 360 องศารอบโรงจัดแสดง เพียงโปรเจคเตอร์จำนวนไม่กี่เครื่องก็สามารถสร้างภาพที่สว่างสดใส ในทุกๆรายละเอียด โดยทีมงานติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์เพียง 5 เครื่อง เพื่อให้ครอบคลุมการฉายภาพทั้งพื้นที่การแสดง

Read more insights…

Sorry there was an error...
The files you selected could not be downloaded as they do not exist.

You selected items.
Continue to select additional items or download selected items together as a zip file.

You selected 1 item.
Continue to select additional items or download the selected item directly.

Download selected file